ouderschapsplan aanpassen of niet?

Een ouderschapsplan is er in de eerste plaats voor ouders. In een ouderschapsplan leggen ouders de afspraken vast over de opvoeding van hun kinderen na de scheiding. Een ouderschapsplan is ook een wettelijke verplichting, dat maakt dat ouders het gevoel kunnen hebben dat de afspraken die beschreven zijn juridisch vastliggen en dus niet meer te veranderen zijn. Dit kan een spanningsveld zijn; passen we de afspraken aan of, we hadden het nu eenmaal zo afgesproken, dus het blijft zo?

crisis

Het ouderschapsplan wordt meestal opgesteld in een tijd dat er sprake is van een crisis, midden in een echtscheiding. Vaak is een aantal zaken dat van invloed is op de afspraken in het ouderschapsplan op dat moment nog onduidelijk; het kan zijn dat een of beide ouders nog niet weten waar ze uiteindelijk gaan wonen en in de meeste gevallen is het nog onduidelijk hoe de kinderen op de afspraken gaan reageren.

Veranderingen

Een ouderschap is verplicht tot de kinderen 18 jaar zijn. Betekent het dan ook dat de afspraken tot hun 18e jaar ongewijzigd moeten blijven? De behoeften en wensen van kinderen veranderen in de loop der jaren. De omstandigheden meestal ook. Denk maar aan nieuwe partners die komen en misschien ook wel weer gaan, werktijden die kunnen veranderen. Kortom dit is een pleidooi voor het dynamische ouderschapsplan. Pas de afspraken aan als blijkt dat ze niet werken.

Strikt of niet

Ik geef het toe, hiermee begeef je je wel op een lastig terrein. Aanpassingen veronderstellen dat mensen met elkaar kunnen overleggen. Niet alle ouders gaan hetzelfde om met de onzekerheid dat de afspraken dus ook aangepast kunnen worden. Sommige personen hebben behoefte aan duidelijke afspraken. Van hen hoor je vaak; “het staat zo op papier dus daar gaan we ons aan houden”. Punt. Andere personen nemen het minder nauw met afspraken. Zij laten de dingen liever op hun beloop, bekijken per keer wat het handigst is. “Ik doe niet zo moeilijk”, zeggen zij dan. Degene die zich strikt aan de afspraken wil houden, vindt dit dus juist wel moeilijk, dat vage. Dit zijn verschillen tussen mensen. En op de een of andere manier zie je dit verschil vaak terug bij (ex-)stellen. Wat tijdens de gelukkige jaren van het huwelijk tot een gezond evenwicht leidde, is nu de bron van irritatie.

Een app. die de tijd bijhoudt

De reden die mij heeft aangezet tot het schrijven van dit artikel is de volgende. Tijdens een borrel raakte ik in gesprek met een jongeman die een eigen internet en social media bedrijf heeft. Hij vertelde me dat hij (in opdracht van een gescheiden vader) een app. aan het bouwen is die precies bij kan houden hoeveel tijd de kinderen bij de ene en hoeveel bij de andere ouder doorbrengen. De functie van deze app. is om dan vervolgens uit te rekenen of deze hoeveelheid tijd overeenkomt met de hoeveelheid tijd die is afgesproken in het ouderschapsplan. Als je er dan na verloop van tijd achter komt dat de ene ouder tekort is gedaan, betekent dit dat hij/zij in de komende tijd de kinderen meer “zou kunnen krijgen”. Mijn verbazing was groot. Dit is duidelijk een voorbeeld van een vader die is doorgeschoten in de strikte naleving van de afspraken. Heeft dit nog te maken met een zo goed mogelijk gescheiden opvoeden van kinderen? Dit kan toch niet de bedoeling zijn van het ouderschapsplan?

Rutten & Marianne Mediation/Echtscheiding Nijmegen
FacebookTwitterGoogle+LinkedInRSS