kinderalimentatie bij co-ouderschap

Als er co-ouderschap is wordt de rato van draagkracht en de bijdrage die ouders moeten leveren hetzelfde berekend als in het geval van een omgangsregeling (zie Kinderalimentatie in het kort). Als er twee kinderen zijn die ieder op het adres van een ouder worden ingeschreven, krijgen beide ouders extra belastingvoordelen. Deze worden in de berekening van de draagkracht van beide ouders meegenomen. Is er een kind, dan worden de belastingvoordelen meegenomen bij de ouder waar het kind staat ingeschreven.

wie betaalt wat?

De vraag bij co-ouderschap is hoe de uitgaven voor de kinderen zullen worden gedaan; door één persoon (ook hier noem ik weer ‘de moeder’ want dat co-ouderschap en kinderalimentatieschrijft het gemakkelijkst) of door middel van een kinderrekening.

Een ouder betaalt alles

Gaat de moeder alle uitgaven doen? Dan blijft het systeem hetzelfde als bij een omgangsregeling. In onderling overleg kunnen de ouders vaststellen wat de vader nodig heeft voor levensonderhoud, uitjes en vakanties met de kinderen op de dagen dat zij bij hem zijn. Dit bedrag kan dan geheel of gedeeltelijk van de kinderalimentatie worden ingehouden. De moeder doet vervolgens alle andere uitgaven (school, kleding, sport etc.). Dit systeem vereist het minste overleg en is soms het handigst als er een groot verschil van uitgavenpatroon is (de moeder koop Zeeman, de vader Diesel, zeg maar).

een kinderrekening: samen de uitgaven beheren

Maar je kunt er ook voor kiezen om een gezamenlijke rekening, waar beide ouders toegang toe hebben, te gebruiken als kinderrekening. Ook dan kan er nog sprake zijn van kinderalimentatie van de ene ouder aan de andere ouder. Het bedrag zal lager zijn dan bij een omgangsregeling en heeft als doel om het potje geld dat beide ouders te besteden hebben voor de kinderen gelijk te trekken. Je hebt dan evenveel uit te geven, zodat de ouders vervolgens maandelijks een gelijk bedrag op de kinderrekening storten. Als er dan een grote onverwachte uitgave moet worden gedaan (waarvoor niet genoeg op de rekening staat), weet je als ouder dat je er allebei de helft aan bij moet dragen

Je moet wel goed omschrijven welke onkosten van de kinderrekening worden gedaan. Ook moet je alleen pinnen. Contante uitgaven moet je bijhouden en eens in de zoveel tijd verrekenen. Het vereist meer overleg, maar het gevoel dat de kinderalimentatie ook daadwerkelijk naar de kinderen gaat  kan voor de betaler heel prettig zijn.

Rutten & Marianne Mediation/Echtscheiding Nijmegen
FacebookTwitterGoogle+LinkedInRSS