Geldzaken

Wonen

Wonen is altijd een belangrijk onderwerp bij een scheiding. Tot voor kort kreeg je je woning niet verkocht en was er vaak een restschuld. Nu gaan de woningen voor hoge prijzen als warme broodjes over de toonbank en is het lastig om iets nieuws te kopen. Moet je duur gaan huren in de particuliere sector of goedkoper in de sociale sector? Kom je in aanmerking voor een urgentieverklaring? Veel mensen voelen zich onzeker door de onduidelijkheid over waar ze komen te wonen.

Voorlopig en definitief

Des te belangrijker om samen naar creatieve oplossingen te zoeken. Misschien worden jullie gedwongen om langer samen in de woning te blijven dan eigenlijk goed is voor de onderlinge verhouding. Misschien moet de beslissing om de woning te verkopen uitgesteld worden.

Soms moeten er eerst voorlopige afspraken worden gemaakt over wonen en de verdeling van de vaste lasten, voordat er over de definitieve afspraken gesproken kan worden. Wat is de juiste volgorde waarin de dingen geregeld moeten worden?

Voorkom verrassingen

Het is belangrijk om verschillende scenario’s naast elkaar te leggen. Echtscheiding Nijmegen helpt jullie om de financiële, fiscale en relationele consequenties zoveel mogelijk in kaart te brengen, waardoor er beslissingen kunnen worden genomen. De uiteindelijke afspraken worden goed en helder vastgelegd, zodat de kans dat jullie later voor verrassingen komen te staan, zo klein mogelijk is.

Alimentatie

"Waar moet ik na de scheiding van rondkomen?”“Waar moet ik na de scheiding van rondkomen?”, is de vraag die veel scheidende stellen bezig houdt. Om die vraag te kunnen beantwoorden is het belangrijk om inzichtelijk te maken wat de inkomsten en wat de lasten zullen zijn. Dat kan door alles zelf op een rij te zetten en/of op basis van de geldende Tremanorm een berekening van de kinderkosten en de bijdrage aan elkaars levensonderhoud te maken. Deze alimentatieberekening kunnen Marc Rutten & Marianne Laarakker voor jullie maken.

Gespreksonderwerp

Als alle gegevens op tafel liggen, kun je in onderling overleg zoeken naar de optimale situatie. De alimentatieberekening is daarin leidend, maar niet definitief. Het is de basis voor een gesprek.

 

Toekomst

Ook kijken we samen naar de toekomst. Welke veranderingen kun je nu al aan zien komen (in het werk, in de zorg voor de kinderen of in de woonsituatie)? Hoe willen jullie ermee omgaan als deze zich aandienen?