Het proces van scheiden

Alles bij elkaar duurt het hele traject van scheiden gemiddeld 4 maanden. Dat is vanaf de eerste ontmoeting tot uiteindelijk de bevestiging van de gemeente dat jullie echtscheiding is ingeschreven in het huwelijksregister. De laatste 1 a anderhalve maand is de tijd die nodig is om de stukken via de rechtbank bij de gemeente te krijgen. De tijd daarvoor zijn we met elkaar in gesprek.

Mediationovereenkomst

Zodra we met elkaar besloten hebben om het echtscheidingstraject in te gaan, wordt dit vastgelegd in een mediationovereenkomst. Hierin staat wat de mediator voor jullie gaat doen, wat het gaat kosten en aan welke regels de mediation gehouden is. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan geheimhouding: we bespreken gevoelige informatie met elkaar en het is niet de bedoeling dat anderen daar weet van hebben, zonder jullie uitdrukkelijke toestemming om.
Tevens kijken we in dit stadium of 1 van jullie, of beiden, recht heeft op een toevoeging: juridische bijstand waardoor je niet het volle bedrag voor mediation betaalt, maar slechts een kleinere eigen bijdrage.

De verschillende afspraken aan tafel

We zitten zeker een keer of 4 om tafel. In het eerste gesprek kijken we naar alle stukken die jullie hebben aangeleverd. Tevens bespreken we wat de eerste uitgangspunten zullen zijn voor het maken van een alimentatieberekening. Alle andere onderwerpen (woning, pensioen, inboedel etc) lopen we door en bespreken de opties.
In het tweede gesprek nemen we het ouderschapsplan door, indien van toepassing, en de alimentatieberekening, zodat jullie weten hoe de cijfers tot stand zijn gekomen en aan de hand daarvan kunnen bepalen of en waar de financiële steun naar toe kan en moet.
Tijdens het derde gesprek vullen we het ouderschapsplan verder aan, bepalen jullie de voorwaarden voor de alimentatie (duur, wat te doen bij wijzigingen etc.) en lopen we alle andere onderdelen door, om te kijken of alles duidelijk is.
Als dat zo is, kan tijdens het vierde gesprek het convenant besproken worden en indien er geen correcties meer op zijn, ook ondertekend. Soms zijn 1 of 2 extra gesprekken nodig; bijvoorbeeld als jullie tussendoor nog naar een hypotheekadviseur willen gaan, of wanneer je terug wilt komen op eerdere beslissingen.

De stappen daarna

De door jullie getekende stukken gaan naar onze vaste advocaat. Deze zorgt ervoor dat de stukken met een gezamenlijk verzoek naar de rechtbank gestuurd worden.
Als jullie kinderen hebben tussen 12 en 18, zal de rechtbank hen uitnodigen voor een informeel gesprek. Daar kan van afgezien worden uiteraard. Doorgaans na ongeveer 4 weken ontvangt de advocaat de beschikking van de rechtbank. De advocaat zal er daarna voor zorgen dat jullie scheiding wordt ingeschreven in het huwelijksregister van de gemeente waar jullie destijds gehuwd waren. Als die inschrijving verwerkt is, stuurt de gemeente een briefje met de datum daarvan. Dat is jullie officiële scheidingsdatum.

Als mediator ondersteunen wij de advocaat bij het maken van de noodzakelijke documenten. We bewaken tevens de voortgang. Als het te lang dreigt te duren, nemen we actie. Jullie hoeven dus zelf niet naar de advocaat toe. De mediator blijft tot het einde jullie aanspreekpunt.

Mochten jullie toch nog vragen hebben over de stappen in dit traject, schroom dan niet om hier een vraag over te stellen. Dat kan door het contactformulier in te vullen, of door te bellen naar 06-1595 5764. We bellen binnen een dag terug!