«

»

jan 05

Bericht afdrukken

Onderhoudsplicht voor stiefouders

Een gevolg van het grote aantal scheidingen is de toename van het aantal kinderen dat in samengestelde gezinnen opgroeit. Samengestelde gezinnen kunnen allerhande vormen hebben. Ouders en stiefouders kunnen samenwonen of getrouwd zijn. Stiefouders kunnen zelf kinderen hebben die bij hen wonen of die bij de andere ouder wonen en waarvoor zij kinderalimentatie betalen. Stiefouders kunnen zelf geen kinderen hebben en wel of niet kinderen krijgen met de nieuwe partners. En er kan bij de moeder een samengesteld gezin zijn en bij de vader.

Wie betaalt?

Wie is er verantwoordelijk voor de kosten van de kinderen? In de eerste plaats zijn dat natuurlijk de biologische (of juridische i.g.v. adoptie bijvoorbeeld) ouders. Maar hoe wordt er bepaald hoeveel een ieder moet bijdragen? Deze vraag wordt regelmatig aan rechters voorgelegd. Het antwoord is niet simpel en er zijn veel partijen bij betrokken.

Een getrouwde stiefouder betaalt meeonderhoudsplicht stiefouders

Het wordt ingewikkeld omdat een stiefouder ook onderhoudsplicht krijgt op het moment dat hij/zij trouwt met iemand die een kind heeft dat tot het gezin behoort. Daarmee wordt hij/zij namelijk ook onderhoudsplichtig. Een stiefouder die samenwoont heeft geen onderhoudsverplichting. Zelfs als er sprake is van family life: een mooi woord voor samen de dagelijkse bezigheden delen, een gezin vormen. Hoeveel een kind met de samenwonende stiefouder omgaat maakt dus niet uit. Hoe hiernaar gekeken wordt in het geval van co-ouderschap is mij niet helemaal duidelijk.

draagkracht

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen stiefkinderen en biologische kinderen. De beschikbare draagkracht (dat wat ouders en stiefouders te besteden hebben) wordt gelijk over de kinderen verdeeld. Dus als een man die zelf kinderen heeft opnieuw trouwt met een vrouw die kinderen heeft, kan het zo zijn dat het geld dat hij beschikbaar heeft over alle kinderen moet worden verdeeld. Juridisch probleem is dat het geschil over de bijdrage aan een kind zich altijd tussen de ouders afspeelt en derden (de stiefouders) hun financiële gegevens moeten overleggen. Als zij dat weigeren (en dat kan), dan wordt er een schatting gemaakt.

behoefte

De behoefte van kinderen (dat wat zij maandelijks nodig hebben) wordt bepaald op basis van de levensstandaard van hun ouders ten tijde van hun relatie/huwelijk. Het kan dus zijn dat stiefzussen/broers, samen woonachtig in een huis, een verschillende behoefte hebben. Waarbij er ook nog rekening gehouden moet worden met eventueel ontvangen kinderalimentatie van de andere ouder of eventueel te betalen kinderalimentatie aan een andere ouder.

Ingewikkeld!

Als je dan ook nog eens allerhande bijzondere situaties meeneemt, waarin verschillende belangen kunnen worden afgewogen, kun je je voorstellen dat dit zeer ingewikkelde materie is. Een berekening maken is bijna onmogelijk. Het leidt tot veel rechtszaken met vonnissen die door (in ieder geval een van) partijen als oneerlijk worden ervaren.

Afschaffen

Afschaffen die onderhoudsplicht voor stiefouders, zou ik zeggen. Mr. A. Roelvink-Verhoeff zegt dat een stuk mooier op www.rechtspraak.nl:

“De oorzaak van de complexiteit ligt niet in de berekening, maar in de noodzaak tot vergelijken van de uitkomst daarvan door de grote toename van het aantal samengestelde gezinnen en de onderhoudsplicht van stiefouders. (..) Winst kan worden behaald door stiefouders buiten beschouwing te laten en mensen alleen onderhoudsplichtig te laten zijn voor de ‘eigen’ kinderen. Waarmee dan ook meteen het niet uit te leggen verschil in behandeling tussen gezinnen met kinderen waarin de nieuwe partners enkel samenwonen en die waarbij de partners trouwen wordt opgeheven. Maar voor die vereenvoudiging is de wetgever nodig, want de onderhoudsverplichting van de stiefouder staat in de wet, niet in de alimentatienormen.”

Meer lezen over stiefouders en samengestelde gezinnen:

Stiefouder zijn is moeilijk

Een co-ouderende stiefmoeder heeft het nog zwaarder

Rutten & Marianne Mediation/Echtscheiding Nijmegen
FacebookTwitterGoogle+LinkedInRSS

Permanente koppeling naar dit artikel: https://echtscheidingnijmegen.nl/samengestelde-gezinnen/onderhoudsplicht-voor-stiefouders.html

5 reacties

Naar het reactie formulier

 1. Gert-Jan Brandenburg

  Nou dat is inderdaad ingewikkeld.
  Ik zou bij eerste lezing ook zeggen, simpel houden en elke regel die het conflict aanwakkert beperken.
  Ik begrijp eveneens dat welke berekening je ook kiest, de ene situatie is de andere niet.
  Maar zijn er ook in het algemeen gesproken nadelen aan het afschaffen van de onderhoudsplicht voor stiefouders?

  Gert-Jan Brandenburg

 2. Ronald

  Zo makkelijk gezegd; afschaffen die onderhoudsplicht voor stiefouders, als stiefvader een behoorlijk inkomen heeft en gaat trouwen met de vrouw die kinderen heeft dan zou het toch redelijk zijn gezien het gezinsinkomen vanaf dat moment dat de biologische vader minder gaat betalen? Het gaat toch om de kosten van de kinderen en de levensstandaard die ze hebben vergelijkbaar met het huwelijk? Biologische vader leeft met veel lager inkomen, in mijn situatie heb ik de kinderen 50 % bij me wonen en daar de zorg voor. Mijn ex-vrouw wil toch het volledige kinderalimentatie bedrag blijven ontvangen. Dat is komt voor mij als onredelijk voor en zal ik een herberekening laten maken. Voor mij was het sowieso al onbegrijpelijk dat ik kinderalimentatie moest betalen ondanks het feit dat de kinderen voor e helft bij mij wonen al 8 jaar. Nu lijkt het erop dat de berekening destijds ook niet goed is gemaakt door advocaat.

  1. Hallo Ronald,
   Sorry dat ik wat laat reageer. Twee dingen:
   Ten eerste, zoals je kunt lezen in mijn vorige reactie (die zoals ik nu zie onder een andere blog terecht is gekomen, en die ik hieronder nog een keer herhaal) is de situatie die jij beschrijft nu precies de situatie die niet helemaal eerlijk kan voelen als de onderhoudsplicht voor stiefouders zou worden afgeschaft.Er zijn niet zozeer nadelen als wel situaties die misschien niet helemaal eerlijk zouden voelen. Stel de vader heeft een modaal inkomen en de moeder een minimuminkomen (om het gevoel maar even uit te vergroten). De kinderen wonen bij de moeder, de moeder gaat trouwen met een man die een hoog inkomen heeft. Bij afschaffing van de onderhoudsplicht van de rijke stiefvader waar de kinderen bij wonen, moet de vader nog steeds de kosten voor de kinderen blijven voldoen. Ja, dat kan voor de vader heel vervelend voelen…..
   Ten tweede, is het niet zo dat je bij co-ouderschap geen kinderalimentatie zou hoeven te betalen. Het kan n.l. zijn dat de ene ouder veel meer draagkracht heeft dan de andere ouder. Wel is het zo dat die tijdverdeling meegenomen moet worden in de berekening.
   Gezien de veranderde gezinssituatie van je ex is het zeker zinvol om een herberekening te laten maken. De nieuwe berekeningswijze valt ook vaak in het voordeel van de betaler uit, is mijn ervaring.

 3. Martin

  Beste lezer(s),

  Kan iemand mij uitleggen waarom het logisch of ‘normaal’ is of zou zijn dat een stiefouder, welke voldoet aan de wettelijke gestelde eisen dat hij/zij getrouwd is dan wel geregistreerd partnerschap heeft en de stiefkinderen tot zijn/haar gezin behoren, onderhoudsplicht heef jegens dezelfde stiefkinderen en dat hij/zij letterlijke op dezelfde ‘hoogte’ in de rangorde staat als de biologische of juridische ouders? Ik heb het dan niet over morele waarden die om de hoek kijken, maar puur om het juridisch-technische gegeven dat een stiefouder gelijkgesteld wordt aan een biologische of juridische ouder.

  In mijn opinie is dit namelijk een absurd gegeven. Hoe kan een mens worden verplicht bij te dragen aan de kosten van opvoeding kinderen, waarvan twee andere mensen hebben besloten om ze op de wereld te zetten en hoe is te rijmen dat dit een gevolg is van de emotionele behoefte van twee mensen om aan een liefdesrelatie de waarde van ‘getrouwd zijn’ of ‘man-en-vrouw-zijn’ willen toekennen? In mijn ogen zou dit niet mogen zijn. Ik zie het verband niet.

  Want, twee mensen hebben ooit besloten om één of meerdere kinderen op de wereld te zetten en kiezen daarmee voor een ‘eeuwigdurende’ plicht om voor deze kinderen te zorgen, naar eer en geweten en meer praktijk gericht, naar rato. Het gegeven dat je ex-partner een nieuwe relatie aangaat en dat in de vorm van een huwelijk of geregistreerd partnerschap wil gieten, mag je -in mijn ogen- nooit van je onderhoudsplicht ontslaan, maar evenmin de inhoud en waarde van deze plicht doen verminderen of verhogen, wanneer er sprake is van een hoger of een lager inkomen van de betreffende ‘nieuwe ouder’.

  Waarom zou dat moeten? Wat is de menselijke logica er van? Kan iemand me dat uitleggen? Nogmaals, ik ken de wetten omtrent dit onderwerp, maar nergens lees ik waarom hiervan.

  Verwacht antwoord: het is in het belang van de kinderen!
  Laat ik hier vast een voorschot op nemen. Het belang van de kinderen is een groot goed. Maar in mijn ogen zou het de vrijheid moeten zijn van de stiefouder om er voor te kiezen of en in welke mate hij/zij wil bijdragen aan de opvoeding van de kinderen van twee andere mensen. Alleen omdat hij/zij houdt van de betreffende biologische ouder en als gevolg daarvan dagelijks in zijn/haar nabijheid wil vertoeven (samenwonen dus, met een officieel karakter) zou hem/haar nooit kunnen verplichten, mijns inziens.

  Ik laat het voor nu hierbij, ben benieuwd naar de reacties. Waarop ik dan weer graag zal reageren.

  Ciao. M.

  1. Hallo Martin,
   Het achterliggende idee is dat je samen een huishouding of een nieuw gezin gaat vormen. Dat nieuwe gezin, en family life (zoals dat in juridische termen zo mooi heet) betekent dat de financien samen gebundeld worden en dat je gaat zorgen voor alle leden van dat gezin. Maar als je dat geen overtuigende uitleg vindt, dan begrijp ik dat. Het wordt helemaal vreemd als je bedenkt dat dat alleen geldt bij een huwelijk en niet bij samenwonen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>