Ieder z’n eigen verhaal

Vind je het ook zo verwonderlijk dat de m/v waar je jaren mee hebt geleefd een heel ander verhaal heeft over hoe jullie relatie was en over het einde daarvan? In de meeste gevallen zijn man en vrouw het totaal niet eens over de redenen waarom hun huwelijk op de klippen liep. Misschien zijn ze het eens over de algemene oorzaken, uit elkaar gegroeid, er is een ander of de liefde is over, maar is er een intens meningsverschil over de gebeurtenissen die daaraan vooraf zijn gegaan.

Ieder z'n eigen verhaalDe werkelijkheid filteren

Bij een scheiding horen gevoelens van boosheid, verdriet, onzekerheid en liefde. In een poging om je psychologisch evenwicht te hervinden ontwikkel je een eigen versie van de werkelijkheid. Onbewust worden herinneringen en familieverhalen gefilterd door deze gevoelens. Je richt je aandacht op specifieke voorvallen of dingen die hij/zij heeft gezegd en andere laat je weg. De geschiedenis wordt herschreven op zo’n manier dat het past bij je eigen verklaring voor het mislukken van het huwelijk. Opeens vraag je je af of zij wel ooit echt van je heeft gehouden. Nu zie je ineens dat hij altijd wel erg afwezig was. En het gebrek aan passie in de relatie, dat lag aan haar.

Het verhaal moet kloppen

Als er iets ingrijpends gebeurt, zoals een echtscheiding, hebben mensen de behoefte om te begrijpen waarom het gebeurd is. We hebben behoefte aan een eigen verhaal over de redenen van de scheiding. Deels gebaseerd op ware gebeurtenissen in het verleden en deels is het verhaal een vorm van zelfbescherming.  Met een sluitend verhaal, waarin we redelijk goed voor de dag komen beschermen we onszelf tegen schuldgevoelens, schaamte. Uiteindelijk zijn we daardoor niet meer (volledig) verantwoordelijk voor de dingen die gebeurd zijn. Het kan dus niet anders dan dat onze overtuigingen anders zijn dan die van onze ex.

Van twee planeten

De kaart is niet het gebied. Het gebied is veel groter dan de kaart die iemand ervan maakt. Een mens maakt altijd een kaart, omdat het hele gebied niet te overzien is. De kijk van een persoon op een bepaalde gebeurtenis is altijd anders dan de kijk van een andere persoon op dezelfde gebeurtenis. Als er dan nog eens sprake is van een gebeurtenis die heftige emoties met zich meebrengt, kan die kijk totaal anders zijn dan die van de andere betrokkenen. Het lijkt dan of je van twee verschillende planeten komt.

De eigen kijk van kinderen

Deze verschillende kijk op de oorzaken van de scheiding kan ook doorgetrokken worden naar de kinderen. Ouders nemen vaak aan dat kinderen er net zo over denken als zijzelf. Als je je emotioneel kwetsbaar voelt, is een manier om je minder kwetsbaar te voelen te denken dat je gelijk hebt. En dat je kinderen dat dus ook zo zien. Het belang van de ouder wordt dan ook vaak verward met het belang van het kind.

Ruzie

Misschien helpt het om te weten dat het niet anders kan dan dat er verschillende verhalen de ronde doen. En dat alle verhalen niet meer zijn dan dat; pogingen om de werkelijkheid te begrijpen vanuit de beperkte visie van de mens. Ruzie maken of diepgaande haat voelen voor een ander vanwege zijn/haar verhalen, is dus zinloos.

Rutten & Marianne Mediation/Echtscheiding Nijmegen

FacebookTwitterGoogle+LinkedInRSS