wat kinderen kwijtraken door een scheiding…

Kinderen moeten niet alleen rond zien te komen met het feit dat de ouders uit elkaar gaan (en elkaar soms naar het leven staan). Verlies kent nog vele andere gezichten. Eigenlijk verandert heel de wereld rondom het kind.

Het gezin is er niet meer

Er is iets weggevallen en dat is in het begin voelbaar in de alledaagse dingen. De lege plek, de wijze waarop de dingen altijd gingen, het huisdier dat er opeens niet altijd meer is, al die gewone dingen hebben niet meer dezelfde betekenis. Vader en moeder zijn veranderd. Kinderen missen de gezelligheid of de vanzelfsprekende aandacht. De plek die het kind had in het gezin kan in het nieuw samengestelde gezin veranderd zijn. Ineens is het kind niet meer de oudste of de enige.

Verlies van vrienden en familie en de wereld om je heen

Echte vrienden blijken het ineens te laten afweten. Soms worden ze afgesloten van contact met de schoonfamilie of zien ze hun grootouders niet meer. Er worden vooraf beloften gemaakt die niet gerealiseerd worden. Bij een verhuizing of verandering van school spreken mensen vaak af dat ze contact zullen blijven houden. De realiteit is vaak anders.

Verlies van vertrouwen

Kinderen leven in het algemeen in een wereld waarin ze zich beschermd voelen door hun ouders. Dat maakt dat ze relatief zorgeloos door het leven kunnen gaan. Ineens is dat afgelopen. De wereld is onvoorspelbaar en onbetrouwbaar geworden. Ook het vertrouwen in volwassenen krijgt een deuk. Indien blijkt dat er tegen ze gelogen is, dat vertrouwenspersonen uit bescherming bepaalde feiten verzwijgen, dan wordt het vertrouwen nog meer geschaad.

Verlies van identiteit

Sommige kinderen, met name de wat oudere, gaan na een verlies twijfelen aan wie ze nu werkelijk zijn. Wie ben ik zonder die ander? Wie ben ik als mijn ouders elkaar niet kunnen uitstaan? Soms ontstaat hierdoor een negatief zelfbeeld. Daarnaast kan het lastig zijn om de normale ontwikkeling door te zetten. Er is soms sprake van een versnelde groei naar volwassenheid.

Verlies van status of welzijn

Welzijn hangt voor kinderen vaak samen met consumptie. De financiƫle positie van het gezin kan door de scheiding verslechteren. Kinderen begrijpen vaak snel het verband tussen echtscheiding en geldproblemen.

Verlies op verlies

Kinderen moeten soms het ene verlies na het andere verwerken. Soms komt het voor dat tijdens de scheiding ze ook nog te maken krijgen met het overlijden van een familielid. Bij dit soort complexe verliessituaties is soms hulp van een deskundige nodig.

Ontleend aan: Ruimte voor verdriet van Erik Verliefde en Riet Fiddelaers-Jaspers.

Rutten & Marianne Mediation/Echtscheiding Nijmegen
FacebookTwitterGoogle+LinkedInRSS